GÅRDEN

1996 tog vi över Skönna Torp. Vår filosofi har sedan dess varit att på bästa sätt förvalta landskapet vi bor i och kunskapen om hantverket med ull & skinn.
Vi har hållit beteshagarna öppna genom att fåren har betat i dem. Därmed fortsätter vi det arbete som våra företrädare har lagt ned sedan mitten av 1800-talet.

Den huvudsakliga verksamheten på gården har varit fårskötsel. Dessutom tillverkning av ull & skinnprodukter, men utöver detta finns även pärlhöns, vanliga höns och katter.
Vår målsättning är att ta vara på så mycket som möjligt av det som fåren ger.

Det har gett oss hög livskvalitet att följa allt som skett under året med fåren. I början av februari klipps tackorna så att det blir lätt för de nyfödda lammen att hitta spenarna.
I mars föds lammen och det är en underbar tid att få vara med om alla dessa födslar. Vi tillbringade mycket tid i stallet då. Ibland fick vi hjälpa en tacka med lamningen.
Ibland fick vi hjälpa lammen att dia. Ibland blev det flasklamm. Tackan pratar med lammet och ser till att det diar. Det är fantastiskt att se en tacka lamma för första gången.
Ingen har talat om för henne hur hon ska göra; allt är redan nedlagt i henne!

longgarden2

I maj har vi släppt ut tackorna och lammen på bete. Det har varit en härlig tid för oss att se lammen upptäcka världen där tackorna och baggen hjälps åt att uppfostra lammen.
I augusti avskiljdes de får som skulle gå till slakt. I september klipptes tackorna och då fick vi den finaste ullen som skickades till spinneri. En del ull sparades till tovning och för att spinnas för hand på slända till tjockt, ojämnt garn.
I oktober släpptes baggen till och nästa produktion sattes igång. I november stallades fåren in och gick på grovfoder fram till betessläpp.
För oss har det varit fantastiskt att följa fåren under året och att pyssla om dem under deras liv.

longgarden

Den 13e juli 2019 slutade vi med fåravel. Tillverkningen av ull & skinnprodukter fortsätter med försäljning i gårdsbutiken, på marknader och i några hemslöjdsbutiker i Sverige. Vi tillverkar produkterna av skinn och ull köpt i närområdet. Anledningarna att vi slutade med fåravel är flera. Vi vill ha mer tid för varandra, barn och barnbarn. Dessutom har det sedan 2017 varit mycket besvärligt väder vilket har gjort det svårt att ge fåren vad de behöver. Förutom ovanstående har jordbrukspolitiken gjort det svårare att driva fåravel. Vi är mycket tacksamma för dessa 22 år med får och gläder oss över att kunna fortsätta med gårdsbutiken som förut.