GÅRDEN

1996 tog vi över Skönna Torp. Vår filosofi har sedan dess varit att på bästa sätt förvalta landskapet vi bor i och kunskapen om hantverket med ull & skinn.
Vi håller beteshagarna öppna genom att fåren betar i dem. Därmed fortsätter vi det arbete som våra företrädare har lagt ned sedan mitten av 1800-talet.

Den huvudsakliga verksamheten på gården är fårskötsel och tillverkning av ull & skinnprodukter, men utöver detta finns även pärlhöns, vanliga höns och katter.
Vår målsättning är att ta vara på så mycket som möjligt av det som fåren ger.

Det ger oss hög livskvalitet att följa allt som sker under året med fåren. I början av februari klipps tackorna så att det blir lätt för de nyfödda lammen att hitta spenarna.
I mars föds lammen och det är en underbar tid att få vara med om alla dessa födslar. Vi tillbringar mycket tid i stallet då. Ibland får vi hjälpa en tacka med lamningen.
Ibland får man hjälpa lammen att dia. Ibland blir det flasklamm. Tackan pratar med lammet och ser till att det diar. Det är fantastiskt att se en tacka lamma för första gången.
Ingen har talat om för henne hur hon ska göra; allt är redan nedlagt i henne!

longgarden2

I maj släpper vi ut tackorna och lammen på bete. Det är en härlig tid för oss att se lammen upptäcka världen där tackorna och baggen hjälps åt att uppfostra lammen.
I augusti avskiljs de får som skall gå till slakt. I september klipps tackorna och då får vi den finaste ullen som skickas till spinneri. En del ull sparas till tovning och för att spinnas för hand på slända till tjockt, ojämnt garn.
I oktober släpps baggen till och nästa produktion sätts i gång. I november stallas fåren in och går på grovfoder fram till betessläpp.
För oss är det fantastiskt att följa fåren under året och att pyssla om dem under deras liv.

longgarden